bize ulaşın

formu temizle
gönder

Tebrikler

Mesajını başarılı bir şekilde iletildi.

Tamam

Asırlar geçti, bilgiler yığılarak günümüze kadar geldi. Sonsuz bir birikimi bizlere sunan tarih, kolektif hafızasında yer alan bilgiler ile şekillendi. Biz ise, bilgi aktarımının gerçekleşmesinde en çok paya sahip olan eğitim biliminin zamanın koşul ve ihtiyaçlarına göre değiştiğini gördük. Bu yazımızda, eğitimin tarih çizgisindeki mihenk taşı niteliğindeki dönüm noktalarını inceliyoruz.

Eğitimin temellerine inmek için zamanda geriye doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu yolculukta gideceğimiz yerde karşımıza insanoğlunun ilk duraklarından biri olan Antik Dönem çıkıyor. Bu dönemde eğitime sistematik bir bakış açısı getirilmeye başlandığı açıkça gözlemlenirken eğitim, önemli bir tartışma konusu olarak ele alınıp dönemin düşünürleri tarafından incelendi. Bunun sonucunda eğitimin nasıl olması gerektiği üzerine önemli fikirler ileri sürüldü. Özellikle Mısırlılar, Çinliler, Hintliler ve Yunanlılar eğitimde önemli ilerlemeler kaydederek medeniyetlerini eğitim sistemleri üzerine inşa ettiler. Yunanlılar arasından ise Sokrat, Platon, Aristoteles gibi insanlığa mâl olmuş düşünürler çıktı.


Eğitimin temellerine inmek için zamanda geriye doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu yolculukta gideceğimiz yerde karşımıza insanoğlunun ilk duraklarından biri olan Antik Dönem çıkıyor. Bu dönemde eğitime sistematik bir bakış açısı getirilmeye başlandığı açıkça gözlemlenirken eğitim, önemli bir tartışma konusu olarak ele alınıp dönemin düşünürleri tarafından incelendi. Bunun sonucunda eğitimin nasıl olması gerektiği üzerine önemli fikirler ileri sürüldü. Özellikle Mısırlılar, Çinliler, Hintliler ve Yunanlılar eğitimde önemli ilerlemeler kaydederek medeniyetlerini eğitim sistemleri üzerine inşa ettiler. Yunanlılar arasından ise Sokrat, Platon, Aristoteles gibi insanlığa mâl olmuş düşünürler çıktı.


Batı’da başlayan Rönesans ve Aydınlanma hareketlerinin temelini oluşturan Hümanizm akımı, eğitim sisteminin temeline Tanrı yerine insanı koydu. Erasmus ve Montaigne dönemin önemli düşünürleri arasında yer aldı. Rönesans ve Aydınlanma Çağının ardından gelen Metot Çağında eğitim, Descartes gibi önemli düşünürlerin ortaya koyduğu çeşitli metodik çalışmalar etrafında şekillendi. Comenius, modern eğitimin temellerini attı ve eğitimi ana okulu, genel ilkokul, Latince okulları ve akademiler olarak dörde ayırdı.


Aydınlanma Döneminde düşünürler, çocukların öğrenme doğası üzerine araştırmalar ve incelemeler yaptılar. Bu araştırma ve incelemeler eğitim sisteminin daha akademik temeller üzerine oturmasına, yaş ayrımlarının yapılarak eğitim içeriklerinin düzenlenmesine vesile oldu.


Günümüzde teknolojinin gelişimiyle paralel olarak internet kullanımının yaygınlaşması, eğitim modellerini dijital alana taşıdı.

Modern eğitim metotları üniversiteleri dönüştürdü. Ancak dönüşüm ve devinim çok hızlıydı ve yerleşik eğitim modeli buna yetişemiyordu. Bu da piyasaları, kurumları ve kişileri farklı yollar aramaya itti. Özellikle, maddi gücü dolayısıyla, bünyesinde bu dönüşümleri hızlı gerçekleştirebilecek özel üniversiteler, kolejler, dershaneler ve özel eğitim sınıflarında verilen kurslar, kurumlar tarafından ilgi görmeye başladı.


Günümüzde teknolojinin gelişimiyle paralel olarak internet kullanımının yaygınlaşması, eğitim modellerini dijital alana taşıdı. Dijital portalların sağladığı etkileşim, spontanelik ve mekândan bağımsızlık gibi özellikler eğitim alanının e-öğrenme (e-learning) alanına kaymasının yolunu açtı. Günümüzde e-öğrenme portalları; bütçede azalma, anında ulaşım, etkileşim, oyunlaştırma, 7/24 aktif eğitim, mekândan bağımsızlık gibi avantajlar sağlıyor. Bu avantajlardan dolayı yerleşik eğitimden dijital eğitime olan geçiş her geçen gün daha da ivme kazanmakta.

Einstein 10 Şubat 2020

Referanslar