bize ulaşın

formu temizle
gönder

Tebrikler

Mesajını başarılı bir şekilde iletildi.

Tamam

Yaşadığımız dünyada çoğu şeyin bir sonu var. Bazılarıysa devamlı bir devinim içerisinde, zamanı takip ederek farklı kalıplarla yeniden yaşam buluyorlar. Uzaktan eğitime giderek daha fazla eğilimin gösterildiği günümüzde bir sonraki hamle ne olabilir? Çekinceleri olanlar ve kararsızlar akıllarındaki soruyu soruyor: “Uzaktan eğitim nereye kadar?”

Yaptığımız işlerin biçimini, hayat şeklimizi, alışkanlıklarımızı değiştiren bir dönemden geçtik ve geçmekteyiz. Esasında her şey devam ediyor, yalnızca bakış açımız ve yöntemlerimizdeki değişiklikler hayatımıza yeni boyutlar kazandırıyor. Örnek vermek gerekirse, İş dünyasındaki eğitim ihtiyacı hiç bitmeyecek, her zaman aynı kalacak temel noktalardan biri. Fakat o da otomasyon, dijital donanım, cihaz ve diğer teknolojilerle harmanlanarak sürekli yenilikçi bir değişim geçirmekte. E-learning’in yükselişiyle karşılık bulan bu hızlı değişim dalgasını yakalamaksa iş dünyasına ve tüm herkese düşüyor.

Pandeminin değiştirdikleri arasında şirket ve kurumların çalışma modelleri ilk sırada yer alıyor. Bu dönemde büyükten küçüğe şirketler, kısa veya uzun süreli olarak uzaktan çalışma modelini deneyimledi. Bazıları ise radikal bir kararla uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi. Bu kararın öncülüğünü yapanlar da gerçekçi bir senaryodan gelecek öngörüsüyle hareket etti. Görünen o ki fırsatlar, zorluklar, ihtiyaçlar ve faydalar tartıldığında ulaşılan sonuç uzaktan çalışmanın gelecekteki varlığına ışık yakıyor. Tüm bunlar, e-learning olarak geçen eğitim modeline çokça kapı aralayan birtakım gelişmeler arasında. Tabii ki başta şirketler, kamu kurumları, işverenler ve en çok da çalışanlar olmak üzere herkes bu dönüşümün başarısında rol sahibi olacak.

Farklılaşan bir diğer noktanın mevcut işlerdeki değişimlerin ve ortaya çıkan yeni işlerin olacağını atlamamak gerekir. Bunların yanı sıra değişmeyecek olan yine çalışan eğitimlerine duyulan gereksinim olarak kalacaktır. Bu noktada eski ve yeniden bahsedilebilir. Geleneksel eğitimin yerini her geçen gün dijitalleşme ve günümüz koşullarından ortaya çıkan uzaktan eğitim alıyor. Halihazırda birçok kurum ve şirketin yararlandığı e-learning, pandemi sürecinde daha da talep gördü ve yaygınlaştı. Aynı şekilde, pandemiden bağımsız olarak da e-learning sektörünün 2025 yılına kadar dünyada 325 milyar dolara ulaşması beklenenler arasındaydı.

İşgücünü etkileyen, şirketlere verim olarak geri dönen çalışan eğitimleri hem işlerin sürdürülebilirliği hem de gelişimi için birebir fayda sağlıyor. Uzaktan eğitimde de bu daha etkin bir şekilde gözlenebilmekte ve uygulama bakımından yüz yüze eğitime göre daha çok imkân sunmaktadır. E-learning’in bir gereksinim halini alması ve içerdiği yüksek değere sahip sayısız fırsatın fark edilmesi artan talebi iyice açıklamakta. Uzaktan eğitim çalışanların gerekli olan yetkinliklerini karşılama, kariyer gelişimi sağlama, kurum aidiyeti kazandırma, verimliliği artırma gibi amaçları yerine getiriyor. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen vizyonu sayesinde önce kişiye ve kuruma sonra topluma ve ülkeye katkıda bulunuyor. Profesyonel dünyanın rekabetçi oyuncularından biri olmak ve kalıcı başarılar elde etmek için önce kişisel gibi görünen çalışanların gelişimlerini destekleme ve buna istinaden yatırım yapma planının aslen çok daha fazlası anlamına geldiğinin kavranması gerekir.

Uzaktan eğitimin herkes için olduğunun, bireysel amaçlara da hizmet ettiğinin bu noktada altı çizilmelidir. Pratikleşen günlük hayatımızın kurs adı altındaki sınıfları terk etmesiyle e-learning’e yönelim artmakta. Artık sınıflarda “çevrimiçi olmak” yeterli oluyor. E-learning ile öğrenmek istenene ulaşmak her zamankinden kolay, daha az maliyetli ve harcanan zaman ve efor bakımından kârlı bir hal aldı. Udemy, Coursera, Khan Academy, Udacity gibi online eğitim platformlarının yanında Google’ın Dijital Atölyesi gibi akademik yan oluşumlar ve YouTube ve diğer sosyal mecralar öğrenme fırsatına bir tıkla erişmeyi mümkün kılıyor.

E-learning ile sosyal, bilişsel ve teknolojik yetkinlikler de dahil olmak üzere geleceğin önemli yetkinlik ve niteliklerini edinmeyi sağlamak çok daha kolay gerçekleştirilecek. Öğrenmenin sonu gelmeyecek, bilginin değeri hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Geleceği adapte eden uzaktan eğitim yaklaşımının benimsenmesi işte bu nedenlerle son derece önemlidir.

Artık en başa dönüp o soruyu cevaplandırabiliriz:

Uzaktan eğitim yakın ve uzak gelecekte de bizlerle olacak, üzerine koyacağı yeniliklerle daha da gelişerek.

#e-learning #uzaktançalışma #eöğrenme #uzaktaneğitim #hayatboyuöğrenme #elearning #uzaktaneğitimingeleceği #uzaktaneğitimnereyekadar

Einstein 19 Nisan 2021

Referanslar